Kategorier
aktuelt

Få en god hverdag med urostomi

En urostomi er – kort fortalt – en avledning av urin fra nyrene, slik at urinen i
stedet føres ut via en kunstig åpning på magen og ned i en urinpose.