Kategorier
aktuelt

Hjemmekontor åpner for en fleksibel sommer – jobbe fra solsengen?

Økt bruk av hjemmekontor og hybride arbeidsplasser har påvirket hverdagen til både arbeidsgivere og arbeidstakere. Det finnes helt åpenbart både fordeler og ulemper knyttet til bruk av hjemmekontor, men i stort ser det ut til at en mer hybrid arbeidsform er den nye «normalen». Derfor er det også greit å se på hvordan hjemmekontor fungerer […]

Kategorier
aktuelt

Få en god hverdag med urostomi

En urostomi er – kort fortalt – en avledning av urin fra nyrene, slik at urinen i
stedet føres ut via en kunstig åpning på magen og ned i en urinpose.

Kategorier
aktuelt

Remote Work åpner for nye bemanningsmuligheter

Norge har lenge vært i en situasjon der det alltid har vært lett å komme seg i arbeid, men nå ser dette ut til å snudd til det motsatte. Ikke at det er vanskelig å finne jobb, men tvert imot at det er vanskelig for selskapene å finne frem til den beste arbeidskraften. Norsk sysselsetting […]

Kategorier
aktuelt

Rettbemanning

Bemanning er et krevende felt for alle bedrifter. Du kan velge å gjøre det selv, eller du kan sette det bort til et bemanningsbyrå. Men det viktigste er at du bemanner rett. Bemanning tar tid og krefter. Har man en egen personal/HR-avdeling kan man få mye hjelp derifra, men veldig ofte vil også disse benytte […]