Kategorier
aktuelt

Få en god hverdag med urostomi

En urostomi er – kort fortalt – en avledning av urin fra nyrene, slik at urinen i
stedet føres ut via en kunstig åpning på magen og ned i en urinpose.

Kategorier
aktuelt

Remote Work åpner for nye bemanningsmuligheter

Norge har lenge vært i en situasjon der det alltid har vært lett å komme seg i arbeid, men nå ser dette ut til å snudd til det motsatte. Ikke at det er vanskelig å finne jobb, men tvert imot at det er vanskelig for selskapene å finne frem til den beste arbeidskraften. Norsk sysselsetting […]

Kategorier
aktuelt

Rettbemanning

Bemanning er et krevende felt for alle bedrifter. Du kan velge å gjøre det selv, eller du kan sette det bort til et bemanningsbyrå. Men det viktigste er at du bemanner rett. Bemanning tar tid og krefter. Har man en egen personal/HR-avdeling kan man få mye hjelp derifra, men veldig ofte vil også disse benytte […]